Varpelev kirke logo
Tilbage 1771 1787 1801 1834 1840 1845 1850 1855 1860 1870
1880 1890 1901 1906 1911 1916 1921 1925 1930 1940  

Folketælling i Varpelev sogn 1870

Varpelev sogn, Stevns herred, Præstø amt

Denne liste er udarbejdet efter Dansk Data Arkivs offentliggjorte transskriberede folketællinger. Materialet er venligst stillet til rådighed for Varpelevs hjemmeside af John Frøslev, der har udført transskriberingen.

Husstand
nr.
Navn Alder Civilstand Fødesogn Stilling i husstanden, erhverv,
kommentarer mv.
Tros-
samfund
1.
en gaard
Jens Hansen
Karen Andersen
Karen Marie Jensen
Maren Hansen
Mads Pedersen
49
69
16
25
17
gift
gift
ugift
ugift
ugift
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Strøby
Varpelev
Husfader, Avlsbruger
Husmoder, hans Kone
deres Barn
Tjenestepige
Tjenestekarl
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
2.
et hus
Ane Iversen
Hans Rasmussen
56
1
enke
ugift
Strøby
Varpelev
Husmoder, forskelligt Husarbejde
Barn
Lutheraner
Lutheraner
3.
et hus
Søren Nielsen
Ane Pedersen
Ane Christine Nielsen
Kirsten Nielsen
37
36
4
64
gift
gift
ugift
enke
Holtug
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Husfader, Arbejdsmand
Husmoder, hans Kone
deres Barn
Husmoder, under Fattigvæsenet
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
4.
et hus
Peder Hansen
Else Pedersen
Jens Hansen
Niels Peder Hansen
Karen Rasmussen
73
48
12
3
48
enkemand
enke
ugift
ugift
ugift
Strøby
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Husfader, under Fattigvæsenet
Husmoder, Haandarbejde
hendes Barn
hendes Barn
Logerende, Haandarbejde
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
5.
en gaard
Rasmus Nielsen
Margrete Christoffersen
Niels Rasmussen
Jens Rasmussen
Hans Rasmussen
Karen Marie Rasmussen
Karen Sofie Christoffersen
Birte Christine Olsen
Ane Marie Pedersen
Hans Jensen
Christian Olsen
39
35
11
9
8
3
24
17
13
18
14
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Magleby
Strøby
Magleby
Magleby
Husfader, Avlsbruger
Husmoder, hans Kone
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
Tjenestepige
Tjenestepige
Tjenestepige
Tjenestekarl
Tjenestekarl
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
6.
et hus
Niels Larsen
Marie Pedersen
Anders Larsen
Karen Madsen
50
52
18
73
gift
gift
ugift
enke
Dalby
Herfølge
Hellested
Øster Egede
Husfader, Avlsbruger
Husmoder, hans Kone
deres Barn, Medhjælper
Logerende, Aftægt
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
7.
et hus
Anders Ivertsen
Ane Christine Jensen
Hans Andersen
Mariane Andersen
46
45
8
6
gift
gift
ugift
ugift
Strøby
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Husfader, Kludesamler
Husmoder, hans Kone
deres Barn
deres Barn
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
8.
et hus
Ane Lisabet Madsen
Karen Nielsen
Ole Nielsen
53
27
23
enke
gift
gift
Strøby
Varpelev
Magleby
Logerende, Haandarbejde
Husmoder, Haandarbejde
Husfader, Arbejdsmand
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
9.
et hus
Christian Nielsen
Karen Mikkelsen
Ane Sofie Christiansen
Ane Marie Christiansen
52
42
6
3
gift
gift
ugift
ugift
Varpelev
Hellested
Varpelev
Varpelev
Husfader, Kludesamler
Husmoder, hans Kone
deres Barn
deres Barn
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
10.

et hus

Hans Pedersen
Karen Pedersen
Ellen Marie Hansen
Hans Hansen
46
46
13
3
gift
gift
ugift
ugift
Haarlev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Husfader, Træskomand
Husmoder, hans Kone
deres Barn
deres Barn
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
11.
et hus
Jens Johansen Rodian
Ane Pedersen
49
51
gift
gift
Hammer
Varpelev
Husfader, Skomager
Husmoder, hans Kone
Lutheraner
Lutheraner
12.
et hus
Niels Pedersen
Ane Christine Larsen
Peder Nielsen
Hans Bentsen
Johane Nielsen
79
28
34
5
1
enkemand
gift
gift
ugift
ugift
Haarlev
Haarlev
Haarlev
Haarlev
Varpelev
Logerende, Aftægt
Husmoder, Aftægt
Husfader, Høker
deres Barn
deres Barn
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
13.
et hus
Carl Christian Falk
Marie Iversen
Peder Siger Andersen
Jørgen Jakobsen
38
53
u. 1
73
gift
gift
ugift
enkemand
København
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Husfader, Arbejdsmand
Husmoder, hans Kone
barn
Logerende, under Fattigvæsenet
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
14.
et hus
Anders Olsen
Ane Margrete Olsen
53
32
gift
gift
Varpelev
Fakse
Husfader, Væver
Husmoder, hans Kone
Lutheraner
Lutheraner
15.
et hus
Hans Sørensen
Margrete Bondesen
Kirsten Pedersen
55
53
15
gift
gift
ugift
Varpelev
Strøby
Haarlev
Husfader, Avlsbruger
Husmoder, hans Kone
deres Barn, Væver
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
16.
et hus
Hans Pedersen
Bodil Sørensen
Jørgen Hansen
Peder Hansen
49
47
20
8
gift
gift
ugift
ugift
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Husfader, Væver
Husmoder, hans Kone
deres Barn, Væver
deres Barn
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
17.
et hus
Rasmus Lang
Karen Sofie Lang
Ane Margrete Lang
Karen Pedersen
49
7
5
20
enkemand
ugift
ugift
ugift
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Husfader, Avlsbruger
hans Barn
hans Barn
Tjenestepige
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
18.
et Hus
Christen Olsen
Karen Marie Hansen
Hans Christensen
Ane Margrete Olsen
Marie Olsen
48
44
9
65
54
gift
gift
ugift
enke
ugift
Allerslev
Strøby
Varpelev
Allerslev
Varpelev
Husfader, Arbejdsmand
Husmoder, hans Kone
deres Barn
Logerende, under Fattigvæsenet
Logerende, under Fattigvæsenet
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
19.
et hus
Edvard Povlsen
Marline Vilhelmine Olsen
Peder Christian Povlsen
Carl Frederik Povlsen
Vilhelm Henrik Povlsen
Anna Mrie Povlsen
Johannes Ludvig Povlsen
43
42
13
11
8
6
8
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
Lundby
København
København
Store Heddinge
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Husfader, Skolelærer
Husmoder, hans Kone
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
20.
et hus
Anders Nielsen
Karen Andersen
Maren Nielsen
udøbt Pigebarn
Maren Jørgensen
30
26
1
1
60
gift
gift
ugift
ugift
enke
Varpelev
Himlingeøje
Himlingeøje
Varpelev
Varpelev
Husfader, Træskomand
Husmoder, hans Kone
deres Barn
deres Barn
Logerende, under Fattigvæsenet
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
21.
en gaard
Hans Larsen
Inger Marie Pedersen
Marie Larsen
Ane Larsen
Hans Larsen
Peder Larsen
Hans Nielsen
Niels Andersen
Bente Hovisen
Christiane Christensen
Lars Christensen
Ane Madsen
37
34
10
9
7
1
29
18
25
17
87
69
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
Varpelev
Haarlev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Strøby
Magleby
Strøby
Magleby
Varpelev
Hellested
Husfader, Avlsbruger
Husmoder, hans Kone
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
Tjenestekarl
Tjenestekarl
Tjenestepige
Tjenestepige
Logerende
Logerende
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
22.
et hus
Christen Nielsen
Kirstine Johansen
Niels Nielsen
Sofie Larsen
Karen Marie Jørgensen
28
29
1
66
30
gift
ugift
enke
ugift
Varpelev
Karise
Varpelev
Hellested
Varpelev
Husfader, Arbeidsmand
Husmoder, hans Kone
deres Barn
Husmoder, under Fattigvæsenet
hendes Barn
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
23.
et hus
 
Herluf Trolle Rodian
Marie Madsen
Carl Christian Rodian
Christiane Rodian
Daniel Hansen
37
35
4
2
17
gift
gift
ugift
ugift
ugift
Haarlev
Lille Heddinge
Varpelev
Varpelev
Strøby
Husfader, Smed
husmoder, hans Kone
deres Barn
deres Barn
Tjenestekarl, Smed
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
24.
et hus
Niels Pedersen
Karen Marie Hansen
Karen Sofie Pedersen
Hans Peder Pedersen
Jørgen Pedersen
41
38
6
3
1
gift
gift
ugift
ugift
ugift
Strøby
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Husfader, Høker
Husmoder, hans Kone
deres Barn
deres Barn
deres Barn
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
25.
en gaard
Hans Hansen
Ane Marie Hansen
Maren Frederiksen
Peder Frederiksen
Hans Hansen
Jens Rasmussen
Lars Villumsen
Ane Kirstine Rasmussen
Maren Jensen
27
36
8
3
1
19
11
23
15
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
Haarlev
Karise
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Himlingøje
Husfader, Avlsbruger
Husmoder, hans Kone
deres Barn
deres Barn
deres Barn
Tjenestekarl
Pleiebarn
Tjenestepige
Tjenestepige
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
26.
et hus
Niels Hansen
Ane Marie Pedersen
Peder Mogensen
38
49
79
gift
gift
enkemand
Smerup
Varpelev
Varpelev
Husfader, Arbeidsmand
Husmoder, hans Kone
Logerende, under Fattigvæsenet
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
27.
et hus
Peder Larsen
Ane Madsen
Ole Povlsen
Maren Christine Madsen
Ane Marie Larsen
Niels Peder Larsen
Ane Kirstine Larsen
58
36
9
12
7
5
1
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
Karise
Store Taarnby
Store Taarnby
Store Taarnby
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Husfader, Arbeidsmand
Husmoder, hans Kone
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
28.
et hus
Peder Jørgensen
Karen Madsen
43
40
gift
gift
Hellested
Varpelev
Husfader, Arbeidsmand
Husmoder, hans Kone
Lutheraner
Lutheraner
29.
en gaard
Peder Christoffersen
Dorte Marie Christoffersen
Maren Pedersen
26
30
65
gift
ugift
enke
Varpelev
Varpelev
Strøby
Husfader, Avlsbruger
Datter, Pige
Husmoder
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
30.
et hus
Johanne Pedersen
Kirsten Rasmussen
52
20
enke
ugift
Haarlev
Varpelev
Husmoder, Haandarbejde
hendes Barn, Skræder
Lutheraner
Lutheraner
31.
en gaard
Hans Nielsen
Sidse Marie Frederikke Jensen
Jens Andersen
Ane Marie Andersen
Karen Marie Nielsen
Christine Jensine Nielsen
Anna Marie Nielsen
Rasmus Jensen
Jens Pedersen
Svend Andersen
Stine Mortensen
33
33
63
68
6
4
2
22
15
-
22
gift
gift
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
Varpelev
Varpelev
Varpelev
St.Heddinge Ls
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Strøby
Varpelev
Varpelev
Holtug
Husfader, Gaardmand
Husmoder, hans Kone
Slægtning, Aftægtsmand
Slægtning, Aftægtskone
Barn
Barn
Barn
Tjenestekarl
Tjenestekarl
Tjenestedreng
Tjenestepige
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
32.
et hus
Peder Rasmussen
Ane Sofie Larsen
Hans Peter Rasmussen
28
27
1
gift
gift
ugift
Strøby
Magleby
St.Heddinge Ls
Husfader, Arbeidsmand, Indsidder
Husmoder, hans Kone
deres Barn
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
33.
et hus
Theodor Lang
Ane Marie Jakobsen
Karen Marie Lang
Jakov Lang
Jakob Rasmussen
37
36
7
3
12
gift
gift
ugift
ugift
ugift
Varpelev
Terslev
Varpelev
Varpelev
Bregentved
Husfader, Slagter, Parcellist
Husmoder, hans Kone
deres Barn
deres Barn
Tjenestedreng
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
34.
en gaard
Frederik Jensen
Maren Jacobsen
Christian Frederik Jensen
Maren Katrine Pedersen
33
24
1
17
gift
gift
ugift
ugift
Klippinge
Magleby
Varpelev
Varpelev
Husfader, Gårdmand
Husmoder, hans Kone
deres Barn
Tjenestepige
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
35.
en gaard
Aagaarden
Ane Pedersen
Peder Pedersen
Ane Margrethe Hansen
Hans Peter Pedersen
Ane Hansen
Maren Hansen
Christine Hansen
Jens Nielsen
56
29
26
1
24
19
14
15
enke
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
Hellested
Strøby
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Husmoder
Svigersøn, Gaardbestyrer
hans Kone (Husmoderens Datter)
deres Barn
Søster (Husmoderens Datter)
Søster (Husmoderens Datter)
Søster (Husmoderens Datter)
Tjenestedreng
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
36.
en gaard
Christen Jørgensen
Ane Hansen
Jørgen Jørgensen
Inger Marie Jørgensen
Hans Jørgensen
Niels Peder Jørgensen
Jens Hansen
Karen Marie Jørgensen
Kirsten Jensen
62
48
19
15
12
10
25
23
73
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
gift
gift
enke
Tommestrup
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Strøby
Varpelev
Store Linde
Husfader, Gaardmand
Husmoder, hans Kone
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
Slægtning
hans Kone
Slægtning, Aftægtskone
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
37.
en gaard
Krogbæk
Hans Larsen
Karen Olsen
Poul Larsen
Jens Pedersen
Niels Jensen
Karen Marie Nielsen
26
40
5
22
18
20
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
St.Heddinge Ls
Strøby
Varpelev
Hellested
Strøby
Lille Linde
Husfader, Gaardmand
Husmoder, hans Kone
deres Barn
Tjenestekarl
Tjenestekarl
Tjenestepige
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
38.
en gaard
Morten Esbensen
Karen Kirstine Christensen
Esben Mortensen
Johanne Kirstine Mortensen
Maren Kirstine Mortensen
Frants Hansen
Sofie Lindegaad
Jens Olsen
49
35
8
4
1
20
18
14
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
Varpelev
St.Heddings Ls
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Magleby
Strøby
St.Heddinge Ls
Husfader, Gaardmand
Husmoder, hans Kone
deres Barn
deres Barn
deres Barn
Tjenestekarl
Tjenestepige
Tjenestedreng
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
39.
en gaard
Peder Albrechtsen
Ane Sørensen
Karen Marie Pedersen
Albrecht Pedersen
Søren Pedersen
Jens Pedersen
Niels Peter Pedersen
Inger Marie Pedersen
Peder Hansen
Karen Marie Andersen
49
43
17
14
12
10
6
4
20
16
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
Varpelev
Hellested
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Strøby
Store Heddinge
Husfader, Gaardmand
Husmoder, hans Kone
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
Tjenestekarl
Tjenestepige
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
40.
en gaard
Jens Hansen
Ane Larsen
Inger Marie Jensen
Ane Marie Nielsen
Hans Peitersen
41
50
14
21
16
gift
gift
ugift
ugift
ugift
Strøby
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Strøby
Husfader, Gaardmand
Husmoder, hans Kone
deres Barn
Tjenestepige
Tjenestekarl
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
41.
en gaard
Jens Jørgensen
Ane Marie Hansen
Sidse Marie Jørgensen
Karen Marie Jørgensen
Hans Peter Jørgensen
Peter Frederik Rasmussen
Johanne Marie Jensen
30
33
5
4
5
18
21
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
Strøby
Strøby
Strøby
Strøby
Varpelev
København
Strøby
Husfader, Gaardmand
Husmoder, hans Kone
deres Barn
deres Barn
deres Barn
Tjenestekarl
Tjenestepige
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
42.
en gaard
Anders Nielsen
Maren Hansen
Christine Frederikke Andersen
Frederik Hans Andersen
Niels Peter Andersen
Karen Marie Andersen
Jens Christoffersen
Inger Hansine Christiansen
56
37
10
8
2
1
21
18
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
Varpelev
St.Heddings Ls
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Magleby
Husfader, Gaardmand
Husmoder, hans Kone
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
Tjenestekarl
Tjenestepige
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
43.
en gaard
Niels Andersen
Birthe Hansen
Anders Nielsen
Hans Nielsen
Inger Nielsen
Willas Jensen
52
60
26
20
22
11
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
Varpelev
Magleby
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Magleby
Husfader, Gaardmand
Husmoder, hans Kone
deres Barn
deres Barn
deres Barn
Tjenestedreng
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
44.
en gaard
Anders Andersen
Agnethe Larsen
Sidse Marie Andersen
Christine Andersen
Frederik Nielsen
55
52
13
10
25
gift
gift
ugift
ugift
ugift
Varpelev
Lille Heddinge
Varpelev
Varpelev
Herfølge
Husfader, Gaardmand
Husmoder, hans Kone
deres Barn
deres Barn
Tjenestekarl
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
45.
en gaard
Hans Jørgensen
Ane Margrete Jensen
Jens Hans Jørgensen
Maren Jørgensen
Anne Jørgensen
Marie Jørgensen
Hans Jørgensen
Jørgen Christensen
50
34
9
8
5
2
1
77
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
enkemand
Varpelev
Fakse
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Husfader, Gaardmand
Hismoder, hans Kone
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
Aftægtsmand
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
46.
en gaard
Bolette Marie Andersen
Anders Nielsen
Karen Marie Nielsen
54
33
27
enke
ugift
ugift
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Husmoder, Gaardmandsenke
hendes Søn, Gaardbestyrer
hendes Barn
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
47.
et hus
Sidse Marie Madsen
Mads Christiansen Dahl
53
20
enke
ugift
Varpelev
Varpelev
Husmoder, Skolelærer Enke
hendes Søn
Lutheraner
Lutheraner
48.
et hus
Rasmus Pedersen
Anne Luise Pedersen
Hans Rasmussen
Ellen Rasmussen
Karen Rasmussen
49
41
13
11
6
gift
gift
ugift
ugift
ugift
Magleby
Haarlev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Husfader, Arbejdsmand
Husmoder, hans kone
deres Barn
deres Barn
deres Barn
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
49.
et hus
Peder Jensen
Kirstine Christiansen
Jens Peder Jensen
Mette Kirstine Jensen
Anne Lisbeth Jensen
udøbt Drengebarn
48
30
10
8
4
1
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
Strøby
Magleby
Strøby
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Husfader, Skomager
Husmoder, hans Kone
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
50.
et hus
Niels Pedersen
Ane Marie Olsen
Ane Elisabeth Nielsen
Maren Nielsen
48
52
13
9
gift
gift
ugift
ugift
Varpelev
Fakse
Varpelev
Varpelev
Husfader, Arbejdsmand
Husmoder, hans Kone
deres Barn
deres Barn
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
51.
et hus
Anders Peitersen
Anne Marie Pedersen
Peder Peitersen
Hans Peitersen
37
31
6
2
gift
gift
ugift
ugift
St.Heddinge Ls
Magleby
Varpelev
Varpelev
Husfader, Tømrer
Husmoder, hans Kone
deres Barn
deres Barn
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
52.
et hus
Hans Andersen
Hans Dahl Andersen
Martha Marie Andersen
Nicoline Frederikke Schrøder
47
5
2
70
enkemand
ugift
ugift
enke
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Fredensborg
Husfader, Parcellist
hans Barn
hans Barn
Husholderske, forsørges af Fattigvæs.
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
53.
en gaard
Lars Hansen
Karen Nielsen
Niels Hansen
45
35
1
gift
gift
ugift
Herfølge
Herfølge
Varpelev
Husfader, Gaardmand
Husmoder, hans Kone
deres Barn
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
54.
en gaard
Lars Olsen
Maren Jensen
Inger Marie Olsen
Hans Olsen
Niels Christensen
51
51
21
15
18
gift
gift
ugift
ugift
ugift
Fakse
Lyderslev
Varpelev
Varpelev
Strøby
Husfader, Gaardmand
Husmoder, hans Kone
deres Barn
deres Barn
Tjenestekarl
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
55.
en gaard
Ole Andersen
Ellen Larsen
Anne Marie
Karen Andersen
Ellen Pedersen
56
43
13
18
22
gift
gift
ugift
ugift
ugift
Varpelev
Lille Heddinge
Varpelev
Varpelev
Strøby
Husfader, Gaardmand
Husmoder, hans Kone
deres Barn
deres Barn
Tjenestepige
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
56.
en gaard
Peder Andersen
Anne Marie Hansen
Anders Peder Andersen
Hans Peder Andersen
Ole Peder Andersen
Niels Peder Andersen
Karen Marie Andersen
Kirstine Andersen
53
38
12
9
8
5
3
1
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Husfader, Gaardmand
Husmoder, hans Kone
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
57.
et hus
Lars Pedersen
Maren Larsen
Karen Marie Pedersen
Peder Larsen Pedersen
Anne Magrete Pedersen
41
35
7
5
3
gift
gift
ugift
ugift
ugift
Hellested
Lyderslev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Husfader, Parcellist
Husmoder, hans Kone
deres Barn
deres Barn
deres Barn
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
58.
en gaard
Birthe Marie Pedersen
Jens Peder Albrechtsen
44
23
enke
ugift
Holtig
Varpelev
Husmoder, Gaardmandsenke
hendes Barn
Lutheraner
Lutheraner
59.
en gaard
Peder Henriksen
Karen Carlsen
Anne Christine Jensen
Hans Larsen
Anne Marie Frederiksen
58
53
8
18
16
gift
gift
ugift
ugift
ugift
Varpelev
Karise
Frøslev
Magleby
Varpelev
Husfader, Gaardmand
Husmoder, hans Kone
Plejebarn
Tjenestekarl
Tjenestepige
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner