Varpelev kirke logo

Varpelev Borgerforening

Stiftet den 7. juni 1984 - se vedtægterne

Bestyrelsen
Formand: Birgit Maxner, Varpelev Bygade 17, 5657 9119
Næstformand: Jan Hornvang-Hansen, Varpelev Bygade 7, 5656 2262
Kasserer: Rigmor Jensen, Varpelev Bygade 25, 5656 2101
Sekretær: Anna Spring, Varpelev Bygade 27, 4074 5673
Best.medlem: Johanne Christensen, Maglehøjvej 27, 5657 8004
Suppl.: Ulla Iversen, Tryggevældevej 9, 5657 8258
Suppl.: Unna Gyldenlind, Varpelev Bygade 8, 4497 1070

Kontingent år 2008
Enkeltpersoner kr. 30,-
Ægtepar/samlevere kr. 50,-
Pensionister, enkeltpers. kr. 15,-
Pensionister, ægtepar/saml. kr. 25,-

Medlemsskab
Man kan blive medlem af Borgerforeningen ved at henvende sig til et af bestyrelsesmedlemmerne.

Flagudlån
Alle Varpelevs borgere kan vederlagsfrit låne flag, spyd og stænger.
Udenbys borgere kan leje til kr. 25,- pr. flag.
Henvendelse til Anna Spring, Varpelev Bygade 27, 4074 5673.

Flagning ved Majstangen
Der flages på almindelige flagdage, samt ved bryllup, barnedåb og begravelse i Varpelev kirke.
Ved runde fødselsdage,  sølv- og guldbryllup  samt andre private mærkedage kan borgerne bede flagmanden om at hejse flaget. Prisen aftales med flagmanden.
Henvendelse til Frede Howalt, Varpelev Bygade 17, 5657 9119.


Aktiviteter år 2008

Arbejdsdag på Lammehøjen!
Så er det blevet tid til, at vi skal have ryddet lidt op nede ved Lammehøjen. Vi håber derfor, at så mange som muligt vil deltage i en arbejdsdag på Lammehøjen lørdag den 17. maj fra kl. 14.00.
Vi skal have ryddet en masse væltede træer, gravet skud op, buskryddet osv. Så tag arbejdstøjet på og medbring gerne motorsave, buskryddere, spader, havesakse, save, trillebøre osv. Vi slutter naturligvis dagen af med, at Borgerforeningen griller nogle pølser og giver en øl og vand.


Varpelev Vej & Park på vej hjem efter at have forberedt den fælles arbejdsdag på Lammehøj.
Tak, Jan! Du er fantastisk!

Trinbrættets fødselsdag
Som sædvanlig fejrer vi igen i år trinbrættets fødselsdag. Dette finder sted mandag d. 28. maj kl. 18.15. Det er en god anledning til at vise omverdenen, at vi sætter stor pris på vores trinbræt, og at vi ikke har glemt, at det kunne nytte at kæmpe for en sag. Ud over fejringen af trinbrættet er det jo altid hyggeligt at møde hinanden og få en øl eller sodavand, mens vi hilser på toget.

Kræmmermarked
Kræmmermarkedet finder i år sted søndag d. 2. september. De 3 foreninger - Forsamlingshuset, Familie & Samfund og Borgerforeningen - er sammen om dette store arrangement. Kræmmermarkedet er blevet en begivenhed, som trækker mange folk til byen og er med til at sætte Varpelev på Danmarkskortet. De mange kræmmere kommer igen år efter år, men der bliver også gjort meget for, at både kræmmere og markedsgæster skal få en god dag. Så sæt kryds i kalenderen og få en hyggelig dag sammen med jeres naboer.

Høstfest
Løvfaldsfesten finder i år sted lørdag d. 3. november. Festen arrangeres også her i et samarbejde mellem Forsamlingshuset, Familie & Samfund og Borgerforeningen. Løvfaldsfesten er altid et festligt indslag i efteråret, hvor vi alle spiser sammen, hygger os og får en svingom. Her er en god mulighed for at få snakket med byens og omegnens beboere.
Det kunne være rigtig hyggeligt, hvis flere af byens yngre borgere skulle have lyst til at deltage, så også de kan lære hinanden og andre bedre at kende. Vi vil derfor prøve at lave nogle specielle ungdomsborde og andre initiativer, så det kan blive festligt for alle. Der kommer en invitation ud først på efteråret, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.


Lokalplan for Varpelev

Lokalplanen kan hentes på kommunekontoret. Planen handler om, hvordan vi ønsker, at Varpelev skal være nu og i fremtiden. I lokalplanen står der bl.a., at karakteristiske træer ikke må fældes uden tilladelse, og at hegn og skel omkring grundene bør være levende. Lokalplanen kan også ses her på hjemmesiden


Lokal adresseliste

Familie og Samfund
Formand: Bente Eriksen, Duevej 3, Strøby, 5658 8417

Varpelev Menighedsråd
Formand: Tina Harboe Danielsen, Bækkemosevej 12, 2873 4445
Kirkeværge: Reinar Jensen, Grønagervej 3, 5657 9030

Varpelev Forsamlingshus
Formand: Henrik Rasmussen, Myrekærvej 3, 5657 9605
Udlejning: Meta Olsen, Varpelev Bygade 20, 5657 8402

Ranestedet
Formand: Jørgen Holstein, Hovtvedvej 1, Vråby, 4094 9974

Stevns Kommune
Borgmester Anette Mortensen, 5657 5757

Opslagstavlen
Opslagstavlen ved parkeringspladsen ved Ranestedet kan benyttes af alle borgere og foreninger i Varpelev. Annonceaviser kan hentes samme sted.