Varpelev kirke logo

Varpelev Borgerforening

Stiftet den 7. juni 1984 - se vedtægterne

Bestyrelsen
Formand: Jan Hornvang-Hansen, Varpelev Bygade 7, 2536 7367
Næstformand: Lotte Partheier, Svalehøjvej 1, 2338 7909
Kasserer: Mathias Sarborg, Varpelev Bygade 22, 2785 2627
Sekretær: Ditte Marie Langhans, Varpelev Bygade 29, 3142 3698
Best.medlem: Kathrine Kreutzfeld, Varpelev Bygade 24, 2291 1126
Suppleant: Tine Skou Huneck, Tryggevældevej 7, 2226 9640
Suppleant: Kjeld Thrane, Varpelev Bygade 10, 2290 9366

Kontingent år 2022
Kr. 50,00 pr. husstand.

Medlemsskab
Man kan blive medlem af Borgerforeningen ved at henvende sig til et af bestyrelsesmedlemmerne.

Flagudlån
Alle Varpelevs borgere kan vederlagsfrit låne flag, spyd og stænger.
Udenbys borgere kan leje til kr. 25,- pr. flag.
Henvendelse til Iben Bruselius, Varpelev Bygade 16.

Flagning ved Majstangen
Borgerforeningen og menighedsrådet sørger for, at der flages på almindelige flagdage samt ved bryllup, barnedåb og begravelse.
Ved runde fødselsdage, sølv- og guldbryllup samt andre private mærkedage kan borgerne bede flagmanden om at hejse flaget.
Prisen aftales derefter.
Henvendelse til Jan Hornvang- Hansen, Varpelev Bygade 7.


Aktiviteter

Trinbrættets fødselsdag

Kræmmermarked


Lokalplan for Varpelev

Lokalplanen kan hentes på kommunekontoret. Planen handler om, hvordan vi ønsker, at Varpelev skal være nu og i fremtiden. I lokalplanen står der bl.a., at karakteristiske træer ikke må fældes uden tilladelse, og at hegn og skel omkring grundene bør være levende. Lokalplanen kan også ses her på hjemmesiden


Lokal adresseliste

Familie og Samfund
Formand: Bente Eriksen, Duevej 3, Strøby, 5658 8417

Varpelev Menighedsråd
Formand: Kamilla Uldal, Varpelev Bygade 19,
Kirkeværge: Reinar Jensen, Grønagervej 3, 5657 9030

Varpelev Forsamlingshus
Formand: Martin Thomsen, Varpelev Bygade 18, 6020 0256

Ranestedet
Formand: Emil Krogh, 4222 6423

Stevns Kommune
Borgmester Henning Urban Dam Nielsen (S), 5657 5757

Opslagstavlen
Opslagstavlen ved parkeringspladsen ved Ranestedet kan benyttes af alle borgere og foreninger i Varpelev. Annonceaviser kan hentes samme sted.