Varpelev kirke logo

Forord til transcriberingen af kirkebogen for Varpelev 1723-1814

Forord

Denne transkription af Varpelev Sogns kirkebog er blevet til som en øvelsesopgave i læsning af gotisk håndskrift og blev foretaget af nedennævnte firepersoner i perioden 1994 og 1995.

Vi manglede nogen rutine i gotisk skriftlæsning, da vi begyndte, men efterhånden gled det lettere, og vi synes selv, at vi har haft stort udbytte og glæde af arbejdet. Dog ved vi godt, at vi ikke er blevet eksperter, og derfor vil der uundgåligt forekomme fejl. Vi håber dog, at de ikke er større, end at de er tilgivelige. I nogen tilfælde var kirkebogsfilmen så utydelig, at tydningen af, hvad der stod, var vanskelig, også fordi kirkebogen havde været beskadiget af fugt og ælde. Var der ord, som vi var i tvivl om, har vi undladt at oversætte dem, eller sat spørgsmålstegn ved det ord, som vi mente, det kunne være.

Vi har taget fotokopier af hele kirkebogsfilmen fra år 1723 til år 1814. Disse kopier kan ses i mapperne med oversættelserne, som findes på " Vallø Lokalarkiv " i Haarlev, og er indrettet på den måde, at i plastlommen på venstre side sidder fotokopierne, og på højre side sidder de tilsvarende oversættelser. Der er så mulighed for at kontrollere det oversatte og evntuelt tage fotokopier af det, som for den enkelte kan være interessant. Da der er kopi af en hel kirkebogsside i venstre lomme, afhænger teksten på højre side af, hvor meget præsten har skrevet på hver side. Så det er ikke altid, at den oversatte tekst fylder en hel side. Det kan også forekomme, at der er to kirkebogssider oversat på een tekstside.

For at gøre det mere overskueligt, har vi samlet kirkebogens oplysninger i afinit, således at der begyndes med Fødsel og Daab, derefter Introduktion, Trolovelser. Vielser og Døde.

Det er vort håb, at mange vil få glæde af at benytte denne oversættelse i deres forskningsarbejde og derved få en hurtigere og lettere adgang til Varpelev Sogns Kirkebogs indhold, men det er kun en hjælp, så kontroller altid de vigtige oplysninger på kirkebogsfilmen.

For os har det givet stort udbytte at arbejde med dette projekt, og det vil glæde os, hvis mange vil gøre brug af transkriptionen på Arkivet i Vallø.

 Oktober 1995.

(sign.:)

Elise van Komen, Ølsemagle
Svend Åge Andersen, Ølsemagle
Inge Pedersen, Herfølge
Dan Pedersen, Herfølge