Varpelev kirke logo

Udførlige data for præsterne ved Varpelev kirke

Sognepræster i Strøby-Varpelev:
 1. 15..:
  Peder ...

  Født: ...
  Fader til Eftermanden (nr. 2)
  Sønnen klagede over ham, at han havde givet Anledning til Drukkenskab paa Bededagen, ved at give Bønderne Tiendeøl.
  Død: 15..
 2. 15..:
  Mogens Pedersen

  Født: ...
  Formandens (nr. 1) Søn
  Afsat 1567, fordi han brugte Pæremost i stedet for Viin ved Nadveren; undskyldte sig med, at Mosten ei gav Vinen noget efter i Klarhed.
  Død: ...
 3. (1580):
  Jacob Christensen

  Født: ...
  Præstegaarden brændte 1580.
  Død: ...
 4. Ca. 1590:
  Søren Christensen Rossing

  Født: ca. 1558.
  Død: 4. februar 1618 (Der findes en Ligsten).
 5. (1615**):
  Magister Villum Hansen Lemvig
  Født: .... i Lemvig.
  Magister 20. maj 1623.
  **kaldet til adjunctus et sucessor eller cum spe sucessionis.
  Død: 16. december 1625.
 6. Kaldet 8. januar 1626:
  Pors Jensen Munk

  Født: ...
  Personel Capellan i Bavelse-Skjelby 1624
  Student ved privat Dimission 1613.
  Død: 1668.
 7. Udnævnt 10. juni 1668:
  Peder Nielsen Karise
  (Charisius)
  Født: ... i Karise-Ulslev
  Personel Capellan i Strøby-Varpelev, ordineret 17. september 1663.
  Student fra Roskilde 1657.
  Gift med Anna Hansdatter Schade, født i Roskilde 1649, død 1730.
  1 Søn.
  Død: 1695.
 8. Udnævnt 2. marts 1689**:
  Hans Hansen Hvalsøe (eller Evald?)
  Født: 1657 i Kirke Hvalsø-Særløse.
  Student fra Roskilde 1678.
  **kaldet til adjunctus et sucessor eller cum spe sucessionis.
  Gift med Sophie Amalie Bjelke fra Birkendegaard.
  Sognepræst 2. maj 1695 i Værslev-Jordløse Sogn.
  Død: 9. marts 1711.
 9. Udnævnt 2. marts 1695:
  Magister Niels Madsen eller Mathiesen Foss
  Født: 4. august 1664 i København.
  Fader: Dr.theol. Mathias Nielsen Foss, kgl. Confessionarius.
  Moder: Bodil Hansdatter Brochmand.
  Student ved privat Dimission 1682.
  Magister 1692.
  Sognepræst i Værslev-Jordløse 6. februar 1692.
  Indsat som sognepræst i Sorø 12. juli 1709.
  Gift 1. gang ...
  Gift 2. gang 18. november 1698 med Else Christine Clausdatter Mohr, født 16. februar 1670.
  Død: 2. august 1710.
 10. Udnævnt 28. december 1709:
  Johan Anton Poggense
  Født: 1676.
  Fader: Havde en bestilling ved hoffet.
  Student i København 1697.
  Kateket i København ved Holmens Kirke 1704.
  Gift med Cathrine Pedersdatter Winsløw af Præstø-Skibbinge, født i Odense ca. 1675, død i København 1758.
  Ingen Børn.
  Residerende Capellan i Nykøbing-Sjælland 12. juli 1707.
  Leed i Nykøbing meget under Magister Zimmers Myndighed; tilsidst afsat, fordi han for Retten sagde til Zimmer: "Det er Løgn, hvad I der siger"; men samme Dag, som Dommen forkyndtes ham, kaldtes han af Dronningen hertil.
  Død: Marts 1723.
 11. Udnævnt 2. april 1723:
  Jesper Mikkelsen Orslef (Aarslef)
  Født: 12. september 1695.
  Student i Aarhus 1713.
  Cand. theol. 18. april 1719 med karakteren non.
  Gift med Cathrine Margrethe Verville, født ca. 1698, død i Køge 1775.
  3 sønner og 3 døtre.
  Død: Marts 1742.
 12. Udnævnt 27. april 1742:
  Morten eller Martin Jacobsen Martinsen Ohnsorg
  Født: 1707 i Bjæverskov.
  Fader: Martin Ohnsorg.
  Moder: Maria Jacobsdatter.
  Student i København 1729.
  Cand. theol. 21. marts 1732 med karakteren haud.
  Missionær i Grønland: udnævnt 26. marts 1734, ordineret 2. april 1734.
  Sognepræst på Fæmø 24. april 1741.
  Sognepræst i Magleby-Holtug 12. september 1749.
  1. gang gift i København 6. april 1734 med Margrethe Dorothea Hende, født 1711, begravet 23. januar 1743.
  2. gang gift i København 1743 med Maren Jensdatter, født ca. 1715, begravet 19. februar 1748, fader: brygger og slagter.
  3. gang gift i København 1748 med Maria Johansdatter Plodross, født i København 1722, død i Kjøge 1780, fader: I. Christ. Plodross, moder: Anniche Birch.
  Med alle tre havde han 4 sønner, hvoraf Christian Ohnsorg, førdt i Holtug 24. oktober 1753, blev præst.
  Han var meget elsket på Fæmø.
  Død: 1774, begravet 27. april 1774.
 13. Udnævnt 12. september 1749, ordineret 17. september 1749:
  Ferdinand Anton Lauritsen Fischer
  Født: 12. februar 1720 i København.
  Fader: Justitsraad Laurits Fischer, Byfoged.
  Moder: Angelica Cathr. Smidt.
  Student ved privat Dinission 1738.
  Cand. theol. 26. marts 1749 med karakteren non.
  Gift med ...
  1 søn, 1 datter.
  Afsat formedelst Synd med sin Pige 31. januar 1756; blev siden Regimentskvarteermester ved Cadetterne, endeligt Kasserer ved Krigskassen.
 14. Udnævnt 12. marts 1756, ordineret 5. marts 1756 (!):
  Magister Espen Haste
  Født: 23. november 1723 i København.
  Fader: skræder.
  Student i København 1744.
  Cand. theol. 22. juni 1748 med karakteren laud.
  Magister 1758.
  Sognepræst i Faxe 17. juli 1760.
  Gift i København 11. januar 1758 med Sophie Magdalene Pedersdatter Horrebov, født i København 5. maj 1725, død i København 1791.
  4 sønner og 2 døtre.
  Død: 11. april 1785.
 15. Udnævnt 12. september 1760:
  Frederik Hansen Spleth
  Født: 24. oktober 1707 i Store Hedinge.
  Student i København 1727.
  Cand. theol. 13. februar 1731 med karakteren haud.
  Personel Capellan i Store Hedinge 21. december 1726, ordineret 6. februar 1737.
  Sognepræst i Lille Hedinge-Havnelev 26. januar 1742.
  Provst 1755.
  Gift med Anna Dorothea Jørgensdatter Weile, født i Følleslev-Særslev.
  5 sønner og 3 døtre.
  Død: 25. januar 1775.
 16. Udnævnt 16. februar 1775, ordineret 31. marts 1775:
  Frederik Holmsted Palludan
  Født: 12. december 1744 i Christiania.
  Student i Christiansand 1762.
  Cand. theol. 12. september 1765 med karakteren laud.
  Sognepræst i Magleby-Holtug 22. april 1812.
  Gift 13. juni 1777 med Charlotte Sophie Nyholm af Slaglille-Bjernede, født 14. august 1757, død 28. august 1725.
  Ingen Børn.
  Død: 30. oktober 1827.
 17. Udnævnt 31. juli 1812, ordineret 11. september 1812:
  Johan Boetius Høyer
  Født: 1777.
  Døbt: 29. juni 1777 i Søllerød.
  Fader: Boye Lydersen Høyer, Søcaptain i Belgisk Tjeneste.
  Moder: Cecilie Brøndum.
  Student ved privat Dimission 1794.
  Cand. theol. 25. oktober 1802 med karakteren laud.
  Gift med Anna Cathrine Winther, døbt 14. juni 1778.
  Død: 14. august 1835.
 18. Udnævnt 30. oktober 1835:
  Christian Neess
  Født: 2. marts 1774 paa Rugaard.
  Fader: Henning Ulrick Neess, Købmand i Odense og ejer af Rugaard.
  Moder: Cecilie Brandt.
  Student i Odense 1794.
  Cand. theol. 17. juli 1804 med karakteren haud.
  Residerende Capellan i Hjørring, St. Hans og St. Olai 20. august 1810 (31. august 1810), ordineret 15. oktober 1810.
  Residerende Capellan i Asminderød-Grønholt-Fredensborg 5. september 1814.
  Sognepræst i Slaglille-Bjernede 12. november 1817.
  Consistorialraad 1. november 1828.
  Gift 1. gang i Frelsers Kirke på Christianshavn 3. maj 1811 med Ane Kirstine Thostrup, født 1791, død 1812; fader: Grosserer i København.
  Gift 2. gang 8. marts 1813 med Anna Kirstine Wulff af Hjørring, St. Hans og St. Olai, født 18. august 1794, levede i 1868.
  3 sønner.
  Entlediget: 17. maj 1860
  Død: 9. februar 1861.
 19. Udnævnt 26. juli 1860:
  Vilhelm Henrik Hahn Visby
  Født: 29. september 1807 i Aagerup, Ramløse.
  Fader: Lærer Hans Jensen Visby.
  Moder: Ane Magd. Hahn.
  Student i Frederiksborg 1825.
  Cand. theol 26. april 1830 med karakteren laud.
  Alumne på Elers' Kollegium 1830-1833.
  Personel Kapellan i Tikøb-Hornbæk-Hellebæk 19. april 1833, ordineret 24. april 1833.
  Residerende Kapellan samme sted 15. april 1837.
  Sognepræst Vester Velling-Skjern 24. februar 1844.
  Provst for Middelsom og Sønderlyng Herreder 23. februar 1856.
  R.(?) 19. april 1883.
  Har skrevet forskellige Artikler med og uden Mærke i Stevns Avis samt udgivet: Qvindelig Dannelse. En Gave for unge Piger. Efter Therese Huber's die Weihe der Jungfrau, oversat (1840). Fra Pastoral seminariets Alumner til Stiftsprovst Clausen i "H. G. Clausens Eftermæle" (1840).
  Nekrolog over pastor Visby: "Den afdøde var en Mand med mange Interesser og forskelligartet Begavelse; men hvad man dog især maatte skatte hos ham, var det gode Hjertelag, det hvorpaa det dog mest kom an hos en Herrens Tjener. Hans Godgørenhed og Tjenstvillighed var kendt i vide Kredse." (Stevns Avis 2. April 1895, se ogsaa for 23. Marts Østsjællands Folkeblad 24. Marts 1895).
  Gift 26. august 1835 i Tikjøb med Marie Cathrine Helene Meyer, født 26. juli 1813 i København, død 4. december 1881 i Strøby, datter af Professor, Kontorchef i Statsgældskontoret, Forfatter af Meyer's Fremmedordbog Ludvig (Beatus) Meyer og Frederikke Louise Charlotte Platou af Øster Egesborg.
  Broder: Sognepræst, Rigsdagsmand C. H. Visby til Store Hedinge.
  Entlediget: 25. januar 1887.
  Død: 22. marts 1895 i Store Hedinge.
 20. Udnævnt 14. april 1887:
  Christian Emil Brunnemann
  Født 29. april 1833 i København.
  Fader: Kammerraad, Premierløjtnant ved jyske Jægerkorps, Toldforvalter i Nysted Theod. Brunnemann.
  Moder: Math. Henr. Antonie Rosted (Søster til Pastorinde Grüner i Roskilde).
  Student ved privat Dimission 1851.
  Cand. theol 22. juni 1857 med karakteren laud.
  Akumne på Borchs Kollegium 4. november 1857 - november 1859.
  Musik- og Religionslærer.
  Fik 22. oktober 1858 Universitetes Guldmedaille for Besvarelsen af den teologiske Prisopgave.
  Oppebar i to Aar det Smith'ske Stipendium.
  Manuduktør i Teologi:
  Notar ved det teologiske Fakultet 1861-1867.
  Foretog 1865-1864 med offentlig Understøttelse en videnskabelig Rejse til Universiteterne i Heidelberg, Genf og Basel.
  Deltog 1866 i Konkurrencen om den teologiske Docentpost i Etik ved Københavns Universitet.
  Timelærer ved Metropolitanskolen 1. maj 1867.
  Konstitueret Adjunkt samme sted 10. august 1867, Adjunkt 12. september 1868.
  Sognepræst Enderslev-Vraaby 28. juli 1873, ordineret 3. oktober 1873.
  Sognepræst Borup-Kimmerslev 5. maj 1881.
  Har skrevet "Genferkirken før og nu" i Ugeblad for den danske Folkekirke.
  "Pastor B. var egentlig en velbegavet Mand, men hans Ejendommeligheder vanskeliggjorde hans Stilling." (Østsjællands Folkeblad 3. april 1906).
  Gift 8. august 1865 i Øster Ulslev med Sophie Marie Frederikke Dahlerup, født der 1. september 1840, død 28. maj 1913 i København, datter af sognepræst Chr. Georg Dahlerup til Øster Ulslev og Chr. Thomasine Kraglund.
  Entlediget: 15. november 1903.
  Død: 31. marts 1906 i København.
 21. Udnævnt 10. januar 1904:
  Alf Einar Holstein
  Født: 5. marts 1866 på Frederiksberg (ved København).
  Fader: Overlæge ved Frederiksberg Hospital Joh. Anton Holstein.
  Moder: Soph. Lovise Frederiche Bodenhoff.
  Student fra Schneekloth's Skole 1883.
  Cand. theol. 17. januar 1890 med karakteren laud.
  Sømandspræst i London 17. september 1891, ordineret 23. september 1891.
  Sognepræst i Snodstrup 29. juni 1896.
  Gift 1. november 1893 med Ada Louisa Dyke, født 7. september 1862 i Bath, England, datter af John Skinner Daniel Dyke og Mathilda Harriet Thring.
 22. Udnævnt 1930:
  Hans Christian Pedersen
  Sognepræst 1930-1951
 23. Udnævnt 1951:
  Niels Jørgen Tobiesen
  Sognepræst 1951-1967

Sognepræster i Hårlev-Varpelev:
 1. Udnævnt 1933:
  Sigurd Schjørring
  Sognepræst 1933-1971
 2. Udnævnt 1971:
  Jens-Christian Chemnitz
  Født i Grønland 1935.
  Cand. theol. i København 1961.
  Præst i Kgs. Lyngby, Holsteinsborg og Scoresbysund.
  Sognepræst i Hårlev-Varpelev 1971-1974.
  Landsprovst Gr. 1973, Vicebiskop 1980.
  Præst for Grønland i Danmark 1984.
  Pensioneret 1995.
  Medoversætter fra 1984 (formand 1994) af den ny gr. bibeloversættelse, udgivet december 2000.
  Kommer i hele landet med sine foredrag:
  1. Grønlands kirke før og nu - styrke og svaghed.
  2. Jul i Grønland - et lys i mørket.
  Gift med Bente Chemnitz, sognepræst i Hårlev-Varpelev 1982-1993.
 3. Udnævnt 1974:
  Ib Leo Helgestad
  Sognepræst 1974-1982
 4. Udnævnt 1982:
  Bente Rholand Chemnitz
  Født 31. januar 1951.
  Cand. theol fra Københavns Universitet 1981.
  Sognepræst i Hårlev-Varpelev 1982-1993.
  Hospitalspræst ved Rigshospitalet 1993-1998.
  Fra 1998 har hun arbejdet halvtid som hospitalspræst ved Roskilde Amts Sygehus i Køge RASK og halvtid som sognepræst ved Boholte Kirke.
  Har i en årrække fulgt en sjælesorgsuddannelse hos psykiateren Åse Stubbe Teglbjerg.
  Gift med præst Jens-Christian Chemnitz, sognepræst i Hårlev-Varpelev 1971-1974.
  Har skrevet en del bøger:
  Kom i den sidste nattevagt: Omsorg for døende (Aschehoug 1995).
  Det sker kun for naboen (Aschehoug 1997)
  Leas have, (Forum 2000)
  Er det min skyld, eller hvad er meningen? (Aschehoug)
  Når ægtefællen dør, (Aschehoug 1999)
  Praktisk sjælesorg: en brugsbog for præster, (Forum 2002)
 5. Udnævnt 1993:
  Anette Seifert
  Cand. theol.
  Er stadig sognepræst i dag (2008).

Kilder:
S. V. Wiberg: Almindelig Dansk Præstehistorie
Max Groshennig og Th. Hauch-Fausbøll: Danmarks Præstehistorie 1884-1911.